Prawo do odstąpienia od umowy

Miejscowość i data: ……………………..

 

 

 

Sklep internetowy: www.jafra.com.pl

Nazwa:   PHU A-A JAFRA

Adres:     71-122 Szczecin, ul. Witkiewicza 17c

NIP:        852-116-15-08

REGON: 810654795

 

Dane Konsumenta

Imię i nazwisko: ……………………………….. ………………………………..………………………

Adres: ………………………………….………………………………………………………………….

Telefon/e-mail: ………………………………….………………………………………………………..

Nr zamówienia: ………………………………….……………………………………………………….

Nr konta: ………………………………….……………………………………………………………….

 

 

Informacje o produktach

Nawa produktu/ów:

………………………………….……………………………………………………………….

………………………………….……………………………………………………………….

………………………………….……………………………………………………………….

………………………………….……………………………………………………………….

Data zakupu: ………………………………..

Wartość zakupionego produktu/ów: ………………………………..

Forma zapłaty: ………………………………..

Data otrzymania produktu/ów: ………………………………..

 

 

Oświadczenie kupującego

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy zawartej na odległość. W związku z tym proszę o

dokonanie zwrotu wpłaconej przeze mnie należności na wskazany powyżej numer konta

bankowego.

 

                                                                                                                     

 

                                                                                                                      ………………………………..

                                                                                                                              podpis Kupującego